A personal finance blog about a ten year long journey to freedom, that’s the thought at least. I’ll get there via tiny everyday life hacks and smart financial choices. I hope you want to tag along for a fun ride and support me with tips and jolly old cheers along the way? | Ekonomiblogg om en ti år lång frihetsresa, det är tanken. Genom små lifehacks i vardagen och smarta privatekonomiska val ska jag nå dit. Hoppas du vill följa med på en kul tur och stötta mig med tips och hejarop under vägen?