Blog about general investing in stocks, ETFs and P2P, building of passive income and the author’s journey to financial independence. | Blog o investování do akcií, ETF a P2P, budování pasivního příjmu a autorově cestě za finanční nezávislostí.