Dutch

Dutch

Clear all
Groeigeld exp

Groeigeld

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus: Stocks / Dividend Growth Investing

This is a no-nonsense blog on growing enough wealth to live well and stop working early. Grow money thus. In my posts you find more info on the why and how of our approach, especially with dividend growth investing. | Dit is een no-nonsense blog over voldoende vermogen opbouwen om goed van te leven en eerder te kunnen stoppen met werken. Groeigeld dus. In mijn posts vind je meer over het waarom en hoe van mijn aanpak, oa via dividend growth investing (DGI).

Struikelen new exp

Struikelen

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus: Personal Development

Zelfstandig werkende alleenstaande moeder die de verschillende domeinen in haar leven probeert te combineren; niet altijd even succesvol, maar toch met een gestage groei naar financiële vrijheid.

Uitklokken exp

Uitklokken

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

Uitklokken focuses on the journey towards financial independence and early retirement. The journey is so much more interesting than actually reaching your goals! The blog focuses on this journey from a Dutch perspective. Topics include investing, crowdlending/funding, mortgages, and pensions. Financial development is awesome! | Uitklokken richt zich op de reis naar financiële onafhankelijkheid en vroegpensioen. De reis is namelijk zoveel interessanter dan het daadwerkelijke halen van je doel! Dit blog kijkt naar deze reis vanuit Nederlands perspectief. Onderwerpen zijn investeren, crowdlending/funding, hypotheken en pensioen. Financiële ontwikkeling is fantastisch!

Veel voor Minder exp

Veel voor Minder

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

This blog is meant as a personal log in the journey to financial independence. To provide insights into my own journey, administration, and ideas. So that my lessons are noted, and others can benefit from it. Purely and only for the purpose “do a lot with less”. And with less I mean the moment that I can stop collecting active income and work. I do work to live (and specifically not live to work), but also to do fun things now and later. Later is after a certain retirement date. | Dit blog is bedoeld een persoonlijke log in de reis naar financieel onafhankelijkheid. Om inzichten te geven in mijn eigen reis, administratie en ideeën. Zodat mijn lessen zijn genoteerd, en andere daar ook van kunnen profiteren. Puur en alleen voor het doel “veel doen met minder”. En met minder bedoel ik het moment dat ik kan stoppen met actief inkomen vergaren, werken. Voor later na een zekere pensioen datum.

You can read Veel voor Minder’s Bloggers on FIRE interview here.

Kaskoe exp

Kaskoe

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

Kaskoe is my alter ego. With my dividend growth portfolio I created a passive income to become financially independent. On Kaskoe I write about subjects that have to do with dividend growth investing and financial independence. | Kaskoe is mijn alter ego. Met mijn beleggingen genereer ik voldoende inkomen om mijzelf financieel onafhankelijk te mogen noemen. Op Kaskoe schrijf ik over onderwerpen die te maken hebben met dividendbeleggen en financiële onafhankelijkheid.

HetGeldCollege exp

HetGeldCollege.nl

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

I help people create more time and freedom in there lives. I do this by blogging about what works for me, and what doesn’t on my own road to FIRE and ultimate freedom. This way other Dutch millennials can learn from me and thereby gain more financial insights for themselves. | Ik help mensen meer tijd en meer financiële vrijheid te creëeren door te bloggen over wat voor mij werkt en niet werkt. Op deze manier kunnen andere Nederlandse millenials leren van mijn verhaal, om zo meer financiële inzichten voor zichzelf te creëeren.

Het Rijke Wijf

Het Rijke Wijf

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

18 with 30 years of experience, mother of a 16-year-old daughter, with husband M. and cat Semmie. Creative, also with money, a bon vivant with abundant consciousness. Striving to be done within 10 years. | Het rijke wijf, 18 met 30 jaar ervaring, moeder van dochter van 16, samen met man M. en poes Semmie. Creatief, ook met geld, levensgenieter met overvloedsbewustzijn. Streven om binnen uiterlijk 10 jaren klaar te zijn.

genoegzaam

genoegzaam

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

A blog about the search for enough. | Een blog over de zoektocht naar genoeg.

Zuinigeman

Zuinigeman

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

This website is about becoming financially independent by being economical, saving, reducing and paying off debts. | Deze website gaat over financieel onafhankelijk worden door zuinigaan te leven, bezuinigen, besparen, consuminderen en aflossen van schulden.

Niet Tot 71

Niet Tot 71

Relevant for: Netherlands
Language: Dutch
Main Focus:

After making some financial mistakes, this couple decided things had to change. They aim to retire aged 55, not at 71 as is fast becoming the norm in the Netherlands.

Give Us Feedback

If you have any ideas for new features you’d like to see on FIREhub or suggestions on how we could make FIREhub better, please give us feedback.

Icon Attribution
Bloggers on FIRE household icons thanks to: People vector created by freepik - www.freepik.com
Bloggers on FIRE globe icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Privacy Policy
We are trying our best to comply with the GDPR. You can view our full privacy policy here.