Slovakia will endure one of the worst demographic developments among EU countries. The blog on pepp.sk is primarily focused on financial independence. Our goal is to show people the need to achieve financial independence before pension age and not to rely on state pensions. | Slovensko čaká jeden z najhorších demografický vývojov z pomedzi krajín EU. Blog na pepp.sk je primárne zameraný na finančnú gramotnosť. Našim cieľom je ukázať ľuďom nevyhnutnosť dosiahnuť finančnú nezávislosť od štátny dôchodkových dávok a nespoliehať sa na penziu od štátu.